FAQ-3
Hvordan kan jeg klimaregulere mitt eCell kjøretøy?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Forutsetninger for vellykket klimaregulering:

  • Klimareguleringen er aktivert og nødvendig avreisetid er bestemt
  • Alle vinduer og dører er lukket
  • Motorpanseret er lukket
  • Kjøretøyet er i girstilling "P"
  • Ladepluggen er riktig tilkoblet, låst og koblet til ladeinfrastrukturen (ved lading uten wallbox hjemme kan ytelsen til klimaanlegget være redusert)
  • Den forhåndsinnstilte temperaturen i kjøretøyet og utetemperaturen er forskjellige (ved samme innstilling aktiveres ingen klimaregulering)
  • Batterinivået er mer enn 15 %
Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum