FAQ-3
Må jeg knytte Mercedes PRO connect-appen til kommunikasjonsmodulen (LTE) for digitale tjenester?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Du må ikke koble Mercedes PRO connect-appen til kommunikasjonsmodulen (LTE) for digitale tjenester. Alle nødvendige data er tilgjengelig i kjøretøyadministrasjonsverktøyet.

Mercedes PRO connect-appen sender automatisk sine data til kjøretøyadministrasjonsverktøyet, som synkroniseres med Mercedes PRO-portalen.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum