FAQ-5
Blir data overført fra Mercedes PRO connect App på utenlandsreiser?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Data overføres bare når det finnes en aktiv internettforbindelse. Vær oppmerksom på at mobiloperatøren kan kreve roaming-gebyrer.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum