Invitere kolleger.

Slik inviterer du nye brukere og tilordner dem en brukerrolle.

Lorem Ipsum