Effektiv kjøretøyadministrasjon.

Alltid oversikt over kjøretøyenes status og lokalisering.

Effektiv kjøretøyadministrasjon.

Mercedes PRO connect støtter deg med "Effektiv kjøretøyadministrasjon“1 ved at både bilens posisjon2 og status kan sjekkes til enhver tid. Ved en mistenkelig forflytting av bilen, varsler "Tyverialarm" proaktivt.

1

Mercedes PRO connect-tjenester er tilgjengelige for eVito, som produseres fra 03/2019. Hvis du har spørsmål om tilgjengeligheten til Mercedes PRO connect-tjenester for din eVito, ta kontakt med forhandler.

2

Posisjonen på kartene vises bare ved kjøretypen "Jobb" eller hvis ingen sjåfør er tilordnet kjøretøyet.

Fordelene dine i korte trekk.

Alle Fahrzeuginformationen auf einen Blick

Full oversikt over alle bilopplysninger.

 
Bessere Auslastung Ihres Fahrzeugs

Utnytt bilen bedre.

 
Schnell reagieren bei Diebstahlgefahr

Reager raskt ved fare for tyveri.

 

Inkluderte tjenester.

  1. Kjøretøystatus

  2. Kjøretøylogistikk

  3. Tyverialarm

1

Mercedes PRO connect-tjenester er tilgjengelige for eVito, som produseres fra 03/2019. Hvis du har spørsmål om tilgjengeligheten til Mercedes PRO connect-tjenester for din eVito, ta kontakt med forhandler.

2

Appen Mercedes PRO connect skal ikke brukes mens man kjører. Det er ellers fare for at man mister fokuset på trafikksituasjonen og setter seg selv eller andre i fare. Følg også alle bestemmelser som gjelder i det landet du til enhver tid oppholder deg i.

3

Posisjonen på kartene vises bare ved kjøretypen "Jobb" eller hvis ingen sjåfør er tilordnet kjøretøyet.

4

Ladestasjoner vises bare hvis tjenesten er tilordnet minst ett elkjøretøy.

5

Bare i kombinasjon med alternativene "Innbrudds- og tyverialarm" eller "Tyverisikringspakke" i Sprinter-seriene 907 og 910.

Kompatible modeller.

Kjøretøy og modeller

Sprinter 910, Sprinter 907, eSprinter 910, Vito 447 (fra 05/2019), eVito 4471, V-Klasse 447 (fra 03/2020)

1

Mercedes PRO connect-tjenester er tilgjengelige for eVito, som produseres fra 03/2019. Hvis du har spørsmål om tilgjengeligheten til Mercedes PRO connect-tjenester for din eVito, ta kontakt med forhandler.

Du finner nærmere opplysninger om hvilke tjenester som fås til bilen din, i Mercedes PRO connect tjenesteoversikt.

Vårt velkomsttilbud til deg: Test gratis og uforpliktende!

Grip sjansen og oppdag fordelene med Mercedes PRO connect: Sikre deg en prisfordel og benytt vårt velkomsttilbud til å prøve ut produktene "Effektiv kjøretøyadministrasjon", "Fjernstyring" og "Fjernlading" helt gratis og uforpliktende for et eksklusivt tidsrom.1

1

Din Mercedes PRO firmakonto opprettholdes etter at velkomsttilbudet er utløpt. Produkter som er blitt aktivert uavhengig av velkomsttilbudet, kan fortsatt brukes i samsvar med deres individuelle gyldighetsperiode. Velkomsttilbudenes tilsvarende gyldighetsperioder finner du i Mercedes PRO Store. For å kunne fortsette å profittere på hele produktporteføljen må du anskaffe de øvrige produktene og tjenestene på nytt når velkomsttilbudet er utløpt.

Lorem Ipsum