FAQ-1
Hva er forskjellen mellom Mercedes me og Mercedes PRO?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Mercedes me er utviklet kun for privatkunder og deres behov. Mercedes PRO derimot, er spesielt utviklet for kommersielle varebilkunder samt deres behov og krav.

Mercedes PRO er det nye merket for Mercedes-Benz Varebil. Det skal gi deg mulighet til å gjøre arbeidsdagen med din Mercedes-Benz varebil enklere og mer effektiv med digitale tjenester.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum