FAQ-18
Jeg har opprettet to ulike Mercedes PRO-kontoer. Hvordan kan jeg flette dem sammen?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Det er ikke mulig å flette sammen to ulike kontoer. Du bør fjerne alle kjøretøyene fra en av kontoene dine og legge dem til i den andre kontoen. Deretter sletter du kontoen som ikke lenger er gyldig, med "sletteknappen" under "firmadata".

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum