Retur av utrangerte kjøretøy | Mercedes-Benz Service
Retur av utrangerte kjøretøy

Retur av utrangerte kjøretøy.

Resirkulering av utrangerte biler.

Bærekraft og miljøvern hos Mercedes-Benz Group.

Som bilens oppfinner er Mercedes-Benz Group seg sitt store ansvar bevisst og sørger for at bærekraftig og miljøskånsom mobilitet inngår i konsernets strategi. Mercedes-Benz Group AG har miljømessige retningslinjer som gjelder miljøskånsom produktutvikling. Dette hensyntar hele produktets livssyklus, fra design, produksjon og bruk til kassering og gjenbruk.

Når du en dag må skille lag med bilen, ber vi om at du leverer inn bilen til vårt returnettverk. Mercedes-Benz organiserer en enkel og gratis retur samt miljøvennlig utnyttelse av bilen i tråd med gjeldende lovverk.