Instruksjonsbøker. En interaktiv opplevelse.

Mercedes-Benz Guides-app.

Les instruksjonsboken digitalt på smarttelefonen.

Gjør deg kjent med bilenes tekniske systemer og hvordan du bruker dem. Bøkene er enkle, konkrete og informative.
De interaktive instruksjonsbøkene som tilbys, gjelder kun biler som oppfyller de tyske forskriftene.