Effektiv termostyring som reduserer strømbehovet.

Bildet viser komponentene i høyvolt-litiumionbatteriet i nye EQA, den helelektriske kompakt-SUV-en fra Mercedes-EQ.

Effektiv termostyring som reduserer strømbehovet.

Den sofistikerte termostyringen til EQA fungerer svært effektivt: Varmepumpen transporterer varmen fra et lavt til et høyere temperaturnivå. På denne måten kan "kald varme", som er vanlig i elektriske biler, brukes til oppvarming av kupeen. Oversikt over virkemåten til varmepumpen i EQA:

  • Effektiv gjenoppvarming (reheat) med omluft: På grunn av høy omluftandel må mindre (frisk-) luft varmes opp. For å redusere duggrisikoen kjøler bilen omluften tilsvarende og fjerner dermed fuktighet fra denne. Den fjernede varmen mates tilbake i kupeen via den vannkjølte kondensatoren og varmeveksleren – varmen blir altså "resirkulert".
  • Bruk av spillvarmen til den elektriske drivlinjen.
  • Bruk av spillvarmen til høyvoltbatteriet: Hvis temperaturen på batteriet er over en gitt grenseverdi, kan spillvarmen brukes til å varme opp kupeen.